Soukromá Plavecká škola je trvale pojištěna proti:

– úrazům spojeným s výkonem funkce (aktivity na bazénu)
– úrazům s trvalými následky spojenými s výkonem funkce (aktivity na bazénu)
– úrazům s následkem smrti spojeným s výkonem funkce (aktivity na bazénu)

Pojistná smlouva je uzavřena s pojišťovnou:
KOOPERATIVA – VIENNA INSURANCE GROUP
POJISTNÁ SMLOUVA č. 8602911703