Instruktoři splňují odborné požadavky na výuku plavání. Jsou trenéry nebo cvičiteli
2. nebo 3.třídy plavání, mají zkoušky Plavčík, absolvovali výukové kurzy a mají osobní zkušenosti i praxi v této pracovní činnosti. Pravidelně se účastní metodických seminářů České unie školního plavání. Plavecká škola pracuje podle metodik pro plavání rodičů s dětmi a v souladu s RVP ZV a RVP PV. 

Zakladatel – ředitel – trenér – instruktor – rozhodčí

BOHUMIL MOLEK
– místopředseda České unie školního plavání
– cvičitel plavání II. třídy
– trenér plavání II. třídy
– rozhodčí plavání II. třídy
– doposud aktivní plavec v kategorii Masters
– Mistr České republiky v plavání kategorie Masters na 3 km v roce 2009
– držitel Mistrovské třídy v zimním plavání
– účastník MS Masters v Itálii na trati 3 km
– plavčík–záchranář (bazény a otevřené vody)
– potápěč s licencí

získané certifikace:

Trenér plavání II.třídy
The certificate of retraining
Instruktor plavání batolat a dětí
Akreditovaný program – didaktika plavání
Plavčík
Grand Prix Český pohár 2011
Nitrox a technické potápění
Nitrox diver
Rozhodčí plavání II.třídy
Zdravotník zotavovacích akcí

Plavání se věnuji od roku 1975, tedy od doby, kdy se začal stavět krytý bazén v Zábřehu. Věnuji se plavání i potápění v pozici trenéra, rozhodčího, závodníka, aktivního plavce, plavčíka, člena Plaveckého Klubu i jako místopředseda České unie školního plavání. Plavání se stalo mým koníčkem a zcela jistě bude ještě dlouhou řadu let. Od roku 2014 je Plavecká škola členem České unie školního plavání. Jako trenér a učitel plavání  jsem naučil plavat tisíce dětí, ze kterých jsou dnes již rodiče a jejich děti jsou opět mými žáky. Také některé z mých současných kolegyň jsem vedl jako trenér v dobách jejich plavecké slávy. Pracuji také jako rozhodčí na plaveckých závodech. Jako plavec jsem stále aktivní. Před lety jsem se začal věnovat dálkovému a zimnímu plavání. V roce 2009 jsem získal na Mistrovství ČR Masters na trati 3 km zlatou medaili a titul Mistra ČR a v roce 2012  jsem získal Mistrovskou třídu v zimním plavání. Úspěšně jsem absolvoval kurz potápění a freedivingu v potápěčské škole PISCES DIVING WORLD. Nyní mám možnost poznávat vodu nejen z hladiny, ale i krásy podvodního světa, které zůstávají mnoha lidem utajeny. V říjnu 2010 se slavnostně po více jak 4 letech odmlky zahajoval provoz nového plaveckého areálu v Zábřehu. Současně s tímto byly zahájeny aktivity na obnovení činnosti Plavecké školy, která měla v historii skvělou a dlouhou tradici. Dílo se podařilo a dnes opět děti navštěvují naši Plaveckou školu. Našimi klienty se stali žáci a děti nejen ze Zábřežských škol, ale i ze vzdáleného okolí. Jim všem patří poděkování, že se znovu vrátili a pomohli tak činnost školy obnovit. Jsem rád, že jsem našel i skvělý tým kolegyň – učitelů plavání, se kterými se mi podařilo plaveckou školu znovu nastartovat a bez jejichž pomoci by škola jen stěží fungovala. Práce učitele plavání je nadmíru obtížná a zodpovědná, často vedoucí k újmě na vlastním zdraví, ale je to práce, kdy vás jako učitele potěší, když děti udělají svá první plavecká tempa bez pomůcek a kdy se doma poprvé pochlubí uplaváním svých první metrů. Poděkování patří i zaměstnancům bazénu, kteří se snaží  udržet nabízené služby na kvalitní úrovni jak v dopolední výuce pro školy, tak i v odpoledních hodinách pro veřejnost.

Instruktorský tým

KATEŘINA URBÁNKOVÁlicence - instruktorka plavání a plavčík
– bývalá aktivní reprezentantka Plaveckého klubu Zábřeh
– držitelka oddílových rekordů
– účastnice Mistrovství České republiky v plavání
– licence – instruktorka plavání
– plavčík–záchranář
ROMANA FRÉHAROVÁlicence - instruktorka plavání v plavecké škole
licence – instruktorka plavání
licence – plavčík
bývalá úspěšná plavkyně Plaveckého klubu Zábřeh
odborné zdravotnické vzdělání
LUCIE WALTEROVÁlicence - instruktor plavání v plavecké škole
Ing. ALENA MICHALČÁKOVÁlicence - cvičitel plavání II.třídy