Odpolední plavání dětí

Vážení rodiče,
plavání dětí předškolního a školního věku  má tyto pozitivní účinky na organizmus dítěte

– otužuje a příznivě ovlivňuje srdeční systém
– ovlivňuje dýchací systém a zlepšuje střevní peristaltiku
– plavající děti lépe spí a celkově lépe prospívají, mají lepší chuť k jídlu
– pohyb ve vodě pomáhá odstraňovat různé nedostatky a vady v držení těla a zesiluje zádové svaly, které udržují správné zakřivení páteře a držení těla
– ve vodě se děti cítí dobře, takže se tím uspokojí i jejich psychické potřeby, což umožňuje rychlejší a přesnější pohybový rozvoj
– má výrazný vliv na zlepšení hrubé a jemné motoriky dítěte
– dítě získává základní hygienické návyky pro pobyty v lázních, bazénech, rekreačních zařízeních

 

 

 

Co je cílem kurzů?
– zvládnou zásady bezpečného pobytu ve vodě a základy plavání
– zvýšení tělesné kondice a otužilosti dětí, zvýšení odolnosti proti nemocem
– orientace a pohyb pod vodou i na hladině
– nácvik skoků a pádů do známé i neznámé vody – zvládnutí stresu z pádu
– seznámení s vodními sporty – jejich škála a nebezpečná úskalí

Co budeme využívat?
– parní lázeň – prohřívání s následným ochlazením pod sprchou / otužování
– bublinkovou lázeň – prohřívání, výuka dýchání do vody a plavecké polohy
– velký bazén nácvik základních plaveckých prvků a technik, hry ve vodě, základy plaveckých stylů a plavání samotné
– budeme využívat všechny dostupné plavecké pomůcky k zajištění bezpečnosti dětí a k nácviku plaveckých technik

Informace pro rodiče:
– kurzu se účastní děti ve věku 5–15 let rozděleni do skupin podle dovednosti a věku
– v každé lekci jsou 2 učitelé z nichž jeden se věnuje začátečníkům a druhý pokročilým plavcům –  přihlásit tedy můžete jak neplavce, tak plavce – ti se zdokonalují, plavou větší vzdálenosti a učí se nové plavecké způsoby a techniky
– přihlášky můžete odevzdat v tištěné nebo elektronické formě dle odkazu níže
– úhrada se provádí bankovním převodem 
– děti se převlékají ve společné šatně (hoši a dívky samostatně), 15 minut před zahájením  vyučování (nejlépe s pomocí rodičů nebo doprovodu)
– odchod ze šaten nejpozději do 30 minut po ukončení hodiny

Co s sebou?
– plavky, ručník, mýdlo,  
– plavecké brýle – jsou povinné pro všechny, plavecké ploutve pro vybrané kurzy (viz Přihláška dole na této stránce)
– děvčata upravené a svázané delší vlasy nebo plavecké čepice

Zkontrolovat nebo ponechat doma:
– ponechat doma: kovové řetízky na krku a na zápěstí, hodinky
– kontrola: upevnění náušnic (za ztracené náušnice a řetízky neneseme odpovědnost)

Chci přihlásit dítě!
Jak na to?

Pečlivě pročtěte harmonogram kurzů na školní rok 2020/2021 – je k dispozici níže. K dispozici jsou veškeré informace o všech kurzech.

Rodiče mají možnost přihlásit dítě na jedno či obě pololetí zakliknutím v přehledu kurzů současně v jedné přihlášce. K dispozici máte elektronickou přihlášku. Ručně psanou přihlášku vyplňte dle informace na nástěnce a vhoďte do schránky.

 

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 JSOU K DISPOZICI !!!
Vážení rodiče, od 26.5.2020 je zahájen příjem přihlášek na plavecké kurzy dětí na škol. rok 2020-2021. Veškeré informace máte u jednotlivých kurzů. Důvod listopadového zahájení je ten, že bazén je až do konce srpna uzavřen a termíny pro doplavání kurzů 2019-2020, plánované na květen-červen, musely být posunuty až na září-říjen. Máte li zájem přihlásit vaše dítě jednou přihláškou na obě pololetí šk.r. 2020-2021  zaškrtněte příslušné kurzy současně v jedné přihlášce. Elektronická přihláška je k dispozici pouze na těchto webových stránkách. Uzávěrka přihlášek na 1.pololetí je 10.10.2020, uzávěrka přihlášek na 2.pololetí je 15.1.2021. V případě, že je u kódu kurzu uvedena poznámka UZAVŘENO, můžete posílat přihlášky dále, ale budou evidovány pouze jako náhradní pro případ, že někdo z přihlášených nenastoupí nebo přihlášku zruší.


NEDOKONČENÉ KURZY (březen-květen) – INFORMACE
V měsíci září-říjen 2020 budou “doplavány” zrušené lekce za březen-květen 2020.Přehled náhradních termínů najdete zde – klikni na
PŘEHLED NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ 

 !!!   Informace k uzavření bazénů ke dni 9.10.2020   !!!

OPAKOVANĚ “NEDOPLAVANÉ” KURZY Z BŘEZNA-KVĚTNA 2020
vzhledem k tomu, že již žádný další prostor pro dokončení “nedokončeného” není, budou za zbývající lekce rozdány dětem volné vstupenky na bazén (vstup zdarma). Jedná se o tyto kurzy ze šk. roku 2019-2020: VP2 – 3 lekce,
VU2 – 2 lekce, VS21 – 2 lekce, VS22 – 2 lekce.
Sledujte tyto informace zde v příštích dnech pečlivě !

 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ KURZU Č.1 – 1.POLOLETÍ
2020-2021 –
kurz VP1   VU1   VS11   VS12

tyto kurzy měly být zahájeny na přelomu října-listopadu 2020. Vzhledem k uzavřeným bazénům nelze kurzy zahájit v plánovaných termínech. Kurzy budou zahájeny ve chvíli kdy se zahájí běžný provoz bazénů. Přesný termín oznámím na tomto webu a na nástěnce plavecké školy na recepci bazénu. Prosím, pečlivě jej sledujte, popř. si ověřte termín na mých kontaktech.
Úhrada výše uvedených kurzů: většina z vás, kteří jste obdrželi fakturu k úhradě kurzů již kurzy uhradila a děkuji za to. Někteří z vás se ještě rozhodli faktury nehradit s odvoláním na současný stav. Chtěl bych vás požádat o úhradu faktur, a to v částce, která je na faktuře uvedená (nikoli v částce jiné, protože to činí značné nároky na administrativní práce, které jsou následně nutné k tomu, aby byla jiná částka zaúčtována do systému kontrolních hlášení). Pokud nebude faktura uhrazena před zahájením kurzu bude vaše dítě z kurzu vyřazeno a bude přijat náhradník. Ti , kteří doposud fakturu neuhradili budou jednotlivě kontaktováni formou emailu. Lekce, které propadly na začátku kurzů budu řešit ve chvíli kdy se dozvím datum otevření bazénů pro běžný provoz. O způsobu řešení vás budu informovat. Sledujte tyto informace zde v příštích dnech pečlivě !

CÍLE – PROGRAM – INFORMACE O VÝUCE PLAVÁNÍ PRO ŠK.ROK 2020-2021

OPĚT PLAVEME – ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍHO PLAVÁNÍ DĚTÍ  OD PONDĚLÍ 7.12.2020 !!!

Vážení rodiče, opět startuje plavání dětí, které jsme přerušili 9.10.2020. A nyní krok za krokem, abychom ty zmatky s Covidem zvládli …
1. Nejprve dokončíme kurzy z období březen-květen 2020
Jak? Za zbývající lekce dostanou děti volné vstupenky na bazén s platností do 30.6.2021. Kdy a kde je dostanou? Na recepci bazénu ve dnech 7.12., 8.12. v čase 15.00-15.45  a dále ve dnech 14.12.,15.12. v čase 15.00-15.45 hodin. Budu tam na vás čekat a vstupenky vydávat+evidovat. Můžete poslat i děti, aby si vstupenky vyzvedli. Neváhejte a nepromarněte uvedené datum a čas! Tímto bude jarní pololetí 2020 uzavřeno.

Volné vstupenky byly z velké části již předány do konce prosince 2020. Ti z vás, kteří zapomněli nebo nestihli mají čas do 31.ledna 2021, aby mi poslali alespoň informaci, že o vstupenky mají zájem a já vám je nějak doručím. Konec této kompenzace formou “volňásků” je 31.1.2021.Termín otevření bazénu není doposud znám.

2. A nyní ke kurzům, které měly zahájit v říjnu a listopadu 2020 – ale nezahájily…

Zahajujeme kurzy v termínech VP1 7.12.2020, VU1 8.12.2020, VS11 a VS12 9.12.2020. Vše v uvedených časech dle rozvrhu, který máte na webu a v kopii vaší přihlášky. Úhrada kurzů – prakticky všichni máte zaplaceno bankovním převodem. Ti, kteří ještě neuhradili bych požádal o úhradu do zahájení plavání. Ti, kteří mají uvedenou platbu hotově uhradí kurz 15-20 minut před zahájením lekce na recepci u mne – budu na vás čekat s doklady. Dále bude probíhat výuka už dle standardního rozvrhu.
Zítra (3.12.2020) budou veškeré informace dále zveřejněny na nástěnce plavecké školy na recepci bazénu. Vaše dotazy směřujte na adresu bohumil.molek@tiscali.cz  , telefon , prosím, minimálně, mám 50-80 hovorů denně a jednoduše už nestíhám jen telefonovat – děkuji za pochopení.

Žádost vedení bazénu: rodiče nosí v prostorách recepce, chodeb a šaten dětí roušku a používají dezinfekci, která je u vchodu na recepci. Pokud nečekáte na dítě po tréninku, zdržujte se, prosím, v prostoru recepce jen po dobu nezbytně nutnou. Děkuji.

 

OPĚT NEPLAVEME – UKONČENÍ ODPOLEDNÍHO PLAVÁNÍ DĚTÍ  OD PÁTKU 18.12.2020 !!!

Vážení rodiče, schyzofrenická rozhodnutí našich vládních činitelů nám opět zastavila výuku plavání. Končíme v pátek 18.12.2020, kdy se zavírají bazény, které fungovaly 14 dní, jejich “nastartování” stálo miliony, a tyto miliony se právě vyhazují oknem. Co bude dál neví nikdo. Voláme, píšeme prakticky denně na nejvyšší instance v Praze, já osobně jsem absolvoval v roli místopředsedy České unie školního plavání několik jednání na ministerstvech – nic, co by nám usnadnilo život a rozhodování se nedozvíte. Jediné co vám v této chvíli mohu doporučit je sledovat pozorně tyto stránky nebo napsat dotaz na email bohumil.molek@tiscali.cz .  Pokud budu znát odpověď – odpovím. V tuto chvíli je již od 9.října přerušené dopolední plavání žáků základních škol, nebyly vůbec zahájeny kurzy č.2, odpolední kurzy pro veřejnost jsou v troskách, nedoplavaly se ani březnové kurzy z letošního roku. Neustálé změny, chaos, komplikace. I přesto kolektiv učitelů Plavecké školy věří v lepší zítřky, věříme, že se jednoho dne život zase vrátí do normálu a děti budou opět plavat a radovat se z pohybu ve vodě.

ROK 2021

    INFORMACE PRO KURZY VP2, VU2, VS21, VS22  DŮLEŽITÉ !

Vzhledem k epidemické situaci, která v nejbližších dnech / týdnech asi nemá ze strany vlády ČR zásadní řešení oznamuji rodičům, že všechny výše uvedené kurzy na 2.pololetí šk. roku 2020-2021 jsou ZRUŠENY!!! Rodiče, kteří uhradili zálohy na tyto kurzy obdrží vrácení peněz za 2.pololetí zpět na svoje účty ve výši 100% v průběhu února 2021. 
Kurzy, které byly zahájeny v září 2020 (1.pololetí) zatím ponechávám otevřené a bude mojí snahou je doplavat v případě, že se ještě do konce šk. roku 2020-2021 dostaneme do vody. O podmínkách případného doplavání budu informovat na těchto stránkách a na nástěnce plaveckého bazénu – pozorně je sledujte! Případné dotazy odpovídám na mé emailové adrese.

                                                                                                        datum informace: 7.2.2021

Aktualizace informace ze dne 7.2.2021
Vážení rodiče, výše uvádím vracení peněz za 2.pololetí šk. roku 2020-2021. Vzhledem k neustále se měnící situaci a chaosu, který tady naše slavná vláda vytváří počkám s vratkami peněz na měsíc březen. Na základě jednání v Praze je možné, že se bazény od března v omezeném režimu otevřou což by nevylučovalo možnost doplavat kurzy z 1.pololetí a současně zahájit alespoň částečně výuku přihlášených dětí na 2.pololetí 2020-2021. Omlouvám se za neustále se měnící informace, ale je to jen pouhá reakce na zmatečné a rozporuplné informace, které dostáváme z různých státních institucí, a které se mění doslova každý 2-3 den.

                                                                                                                                                                                                                                                                        datum informace  16.2.2021

Kurzy VP2, VU2, VS21 a VS22 jsou tímto datem definitivně zrušeny. Rodičům, kteří uhradili i druhé pololetí (viz uvedené kurzy) budou vráceny peníze v plné výši. Nedoplavané kurzy z 1.pololetí zůstávají zatím “ve hře”. Sledujte tento web.                                                                                                                  

datum informace  26.3.2021

 

 

 

 

VP1 – PONDĚLÍ 1. POLOLETÍ

2.11. 2020 – 1.2.2021
čas: 16.00–17:00
počet lekcí: 13
cena: 1550,- Kč
věk dítěte: 5–6 let (2014–2015)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
aktuální počet přihlášek : 18 / 3.12.2020 

 

VP2 – PONDĚLÍ 2. POLOLETÍ

15.2.2021 – 31.5.2021
čas:16:00–17:00
počet lekcí: 15
cena: 1770,- Kč
věk dítěte: 5–6 let (2014–2015)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
kurz je zrušen – viz informace výše

CÍL KURZU:

Hygiena při příchodu, pobytu a odchodu z bazénu – základní návyky
Seznámení s vodou a organizací výuky – saunování, WC, whirlpool
Výuka používání pomůcek, bezpečnost na hladině a pod vodou, jednoduché hry, zvládnutí základních předplaveckých prvků

Dítě je možné přihlásit jen na VP1 nebo VP2 nebo na oba kurzy současně jednou přihláškou.

Povinné vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez kovových řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena.

VU1 – ÚTERÝ 1. POLOLETÍ

27.10.2020 – 2.2.2021
čas: 16:00–17:00
počet lekcí: 13
cena: 1550,- Kč 
věk dítěte: 7–8 let (2012–2013)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
aktuální počet přihlášek: 21/4.12.2020 – UZAVŘENO 

VU2 – ÚTERÝ 2. POLOLETÍ

16.2. 2021 – 25.5.2021
čas: 16:00–17:00
počet lekcí: 15 
cena: 1770,- Kč
věk dítěte: 7–8 let (2012–2013)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
kurz zrušen – viz informace výše

CÍL KURZŮ:

Hygiena pobytu na bazéně; seznámení s organizací výuky, bezpečné používání pomůcek, jednoduché hry, výuka základ-ních plaveckých prvků a jejich zvládnutí; orientace na hladině a pod vodou, základy pravidla plavání pod vodou, zvládnutí plaveckého způsobu znak a kraul – uplavat 25m.

Dítě je možné přihlásit na VU1 nebo VU2 nebo na oba kurzy současně jednou přihláškou.

Vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena.

VS11 – STŘEDA 1. POLOLETÍ

4.11.2020 – 17.2.2021
čas: 15:00–16:00
počet lekcí: 13
cena: 1550,-
věk dítěte: 9–10 let (2010–20011)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
aktuální počet přihlášek: 16/3.12.2020

VS21 – STŘEDA 2. POLOLETÍ

24.2.2021 – 26.5.2021
čas: 15:00–16:00
počet lekcí: 14
cena: 1660,-
věk dítěte: 9–10 let (2010–2011)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
kurz zrušen – viz informace výše

CÍL KURZŮ:

Hygiena pobytu na bazéně; seznámení s organizací výuky, bezpečné používání pomůcek, jednoduché hry, výuka základních plaveckých prvků a jejich individuální zvládnutí; orientace na hladině a pod vodou, základy plavání pod vodou, zvládnutí plaveckého způsobu znak,  kraul a prsa – uplavat 50 m.

Dítě je možno přihlásit na VS11 nebo VS21 nebo oba kurzy současně jednou přihláškou.

Vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena. 

VS12 – STŘEDA 1. POLOLETÍ

4.11.2020 – 17.2.2021
čas: 16:00–17:00
počet lekcí: 13
cena: 1550,- Kč
věk dítěte: 11–15 let (2005–2009)
max. počet přihlášek: 15/2 dráhy
plavecká zdatnost: uplave bezpečně alespoň 25 m libovolným způsobem
aktuální počet přihlášek: 17/6.10.2020 – UZAVŘENO – počet náhradníků: 2

VS22 – STŘEDA 2. POLOLETÍ

24.2.2021 – 26.5.2021
čas: 16:00–17:00
počet lekcí: 14
cena: 1660,- Kč
věk dítěte: 11–15 let (2005–2009)
max. počet přihlášek: 15/2 dráhy
plavecká zdatnost: uplave bezpečně alespoň 25m libovolným způsobem
kurz zrušen – viz informace výše

CÍL KURZŮ:

Individuální zvládnutí plavecké techniky prsa, znak, kraul, plavání a orientace pod vodou bez pomůcek – cca 10–15 m, uplavat nejméně 200 m libovolnou technikou, technika skoků a pádů do vody, základy ploutvového plavání na hladině a pod vodou; základy schnorklingu – zájemci.

Dítě je možno přihlásit na VS12 nebo VS22 nebo oba kurzy současně jednou přihláškou.

Povinné vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena. Pro kurzy VS12 a VS22 plavecké nebo potápěčské ploutve.

On-line přihláška

Přečtěte si pozorně rozvrh, ceny a detaily jednotlivých kurzů. Vyplňte online přihlášku níže na stránce.
Potvrzení přijetí přihlášky obdržíte obratem na vámi uvedený email. Pokud potvrzení nevidíte, zkontrolujte schránku spam, případně správnost vaší emailové adresy, kterou jste uvedli do přihlášky.

Odesláním online přihlášky závazně přihlašujete dítě ke kurzu Plavecké školy Zábřeh. Storno poplatek za zrušení kurzu činí 50% z celkové ceny kurzu/ů.