Odpolední plavání dětí

Vážení rodiče,
plavání dětí předškolního a školního věku  má tyto pozitivní účinky na organizmus dítěte

– otužuje a příznivě ovlivňuje srdeční systém
– ovlivňuje dýchací systém a zlepšuje střevní peristaltiku
– plavající děti lépe spí a celkově lépe prospívají, mají lepší chuť k jídlu
– pohyb ve vodě pomáhá odstraňovat různé nedostatky a vady v držení těla a zesiluje zádové svaly, které udržují správné zakřivení páteře a držení těla
– ve vodě se děti cítí dobře, takže se tím uspokojí i jejich psychické potřeby, což umožňuje rychlejší a přesnější pohybový rozvoj
– má výrazný vliv na zlepšení hrubé a jemné motoriky dítěte
– dítě získává základní hygienické návyky pro pobyty v lázních, bazénech, rekreačních zařízeních

 

 

 

Co je cílem kurzů?
– zvládnou zásady bezpečného pobytu ve vodě a základy plavání
– zvýšení tělesné kondice a otužilosti dětí, zvýšení odolnosti proti nemocem
– orientace a pohyb pod vodou i na hladině
– nácvik skoků a pádů do známé i neznámé vody – zvládnutí stresu z pádu
– seznámení s vodními sporty – jejich škála a nebezpečná úskalí

Co budeme využívat?
– parní lázeň – prohřívání s následným ochlazením pod sprchou / otužování
– bublinkovou lázeň – prohřívání, výuka dýchání do vody a plavecké polohy
– velký bazén nácvik základních plaveckých prvků a technik, hry ve vodě, základy plaveckých stylů a plavání samotné
– budeme využívat všechny dostupné plavecké pomůcky k zajištění bezpečnosti dětí a k nácviku plaveckých technik

Informace pro rodiče:
– kurzu se účastní děti ve věku 5–15 let rozděleni do skupin podle dovednosti a věku
– v každé lekci jsou 2 učitelé z nichž jeden se věnuje začátečníkům a druhý pokročilým plavcům –  přihlásit tedy můžete jak neplavce, tak plavce – ti se zdokonalují, plavou větší vzdálenosti a učí se nové plavecké způsoby a techniky
– přihlášky můžete odevzdat v tištěné nebo elektronické formě dle odkazu níže
– úhrada se provádí bankovním převodem 
– děti se převlékají ve společné šatně (hoši a dívky samostatně), 15 minut před zahájením  vyučování (nejlépe s pomocí rodičů nebo doprovodu)
– odchod ze šaten nejpozději do 30 minut po ukončení hodiny

Co s sebou?
– plavky, ručník, mýdlo,  
– plavecké brýle – jsou povinné pro všechny, plavecké ploutve pro vybrané kurzy (viz Přihláška dole na této stránce)
– děvčata upravené a svázané delší vlasy nebo plavecké čepice

Zkontrolovat nebo ponechat doma:
– ponechat doma: kovové řetízky na krku a na zápěstí, hodinky
– kontrola: upevnění náušnic (za ztracené náušnice a řetízky neneseme odpovědnost)

Chci přihlásit dítě!
Jak na to?

Pečlivě pročtěte harmonogram kurzů na školní rok 2020/2021 – je k dispozici níže. K dispozici jsou veškeré informace o všech kurzech.

Rodiče mají možnost přihlásit dítě na jedno či obě pololetí zakliknutím v přehledu kurzů současně v jedné přihlášce. K dispozici máte elektronickou přihlášku. Ručně psanou přihlášku vyplňte dle informace na nástěnce a vhoďte do schránky.

 

JIŽ ŽÁDNÉ PŘIHLÁŠKY – VŠE JE JEN HISTORIE …..

Vážení rodiče, činnost plavecké školy musela být ukončena k datu 30.6.2021 z důvodu výpovědi provozovatelem bazénu. Pokud máte zájem, aby vaše děti plavaly aktivně, kvalitně a závodně máte možnost je přihlásit do PLAVECKÉHO KLUBU. Nový web plaveckého klubu je www.plaveckyklubzabreh.cz. Moje práce u vody bude pokračovat právě v tomto Klubu tak, jako před řadou let. Svoje děti můžete přihlašovat na uvedených stránkách již nyní. Děkuji za vaši přízeň po dlouhou řadu let a s některými se těším na viděnou v PLAVECKÉM KLUBU!

 

VŠE NÍŽE UVEDENÉ JE JIŽ JEN HISTORIE ….

Vážení rodiče, od 26.5.2020 je zahájen příjem přihlášek na plavecké kurzy dětí na škol. rok 2020-2021. Veškeré informace máte u jednotlivých kurzů. Důvod listopadového zahájení je ten, že bazén je až do konce srpna uzavřen a termíny pro doplavání kurzů 2019-2020, plánované na květen-červen, musely být posunuty až na září-říjen. Máte li zájem přihlásit vaše dítě jednou přihláškou na obě pololetí šk.r. 2020-2021  zaškrtněte příslušné kurzy současně v jedné přihlášce. Elektronická přihláška je k dispozici pouze na těchto webových stránkách. Uzávěrka přihlášek na 1.pololetí je 10.10.2020, uzávěrka přihlášek na 2.pololetí je 15.1.2021. V případě, že je u kódu kurzu uvedena poznámka UZAVŘENO, můžete posílat přihlášky dále, ale budou evidovány pouze jako náhradní pro případ, že někdo z přihlášených nenastoupí nebo přihlášku zruší.


NEDOKONČENÉ KURZY (březen-květen) – INFORMACE
V měsíci září-říjen 2020 budou “doplavány” zrušené lekce za březen-květen 2020.Přehled náhradních termínů najdete zde – klikni na
PŘEHLED NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ 

 !!!   Informace k uzavření bazénů ke dni 9.10.2020   !!!

OPAKOVANĚ “NEDOPLAVANÉ” KURZY Z BŘEZNA-KVĚTNA 2020
vzhledem k tomu, že již žádný další prostor pro dokončení “nedokončeného” není, budou za zbývající lekce rozdány dětem volné vstupenky na bazén (vstup zdarma). Jedná se o tyto kurzy ze šk. roku 2019-2020: VP2 – 3 lekce,
VU2 – 2 lekce, VS21 – 2 lekce, VS22 – 2 lekce.
Sledujte tyto informace zde v příštích dnech pečlivě !

 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ KURZU Č.1 – 1.POLOLETÍ
2020-2021 –
kurz VP1   VU1   VS11   VS12

tyto kurzy měly být zahájeny na přelomu října-listopadu 2020. Vzhledem k uzavřeným bazénům nelze kurzy zahájit v plánovaných termínech. Kurzy budou zahájeny ve chvíli kdy se zahájí běžný provoz bazénů. Přesný termín oznámím na tomto webu a na nástěnce plavecké školy na recepci bazénu. Prosím, pečlivě jej sledujte, popř. si ověřte termín na mých kontaktech.
Úhrada výše uvedených kurzů: většina z vás, kteří jste obdrželi fakturu k úhradě kurzů již kurzy uhradila a děkuji za to. Někteří z vás se ještě rozhodli faktury nehradit s odvoláním na současný stav. Chtěl bych vás požádat o úhradu faktur, a to v částce, která je na faktuře uvedená (nikoli v částce jiné, protože to činí značné nároky na administrativní práce, které jsou následně nutné k tomu, aby byla jiná částka zaúčtována do systému kontrolních hlášení). Pokud nebude faktura uhrazena před zahájením kurzu bude vaše dítě z kurzu vyřazeno a bude přijat náhradník. Ti , kteří doposud fakturu neuhradili budou jednotlivě kontaktováni formou emailu. Lekce, které propadly na začátku kurzů budu řešit ve chvíli kdy se dozvím datum otevření bazénů pro běžný provoz. O způsobu řešení vás budu informovat. Sledujte tyto informace zde v příštích dnech pečlivě !

CÍLE – PROGRAM – INFORMACE O VÝUCE PLAVÁNÍ PRO ŠK.ROK 2020-2021

OPĚT PLAVEME – ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍHO PLAVÁNÍ DĚTÍ  OD PONDĚLÍ 7.12.2020 !!!

Vážení rodiče, opět startuje plavání dětí, které jsme přerušili 9.10.2020. A nyní krok za krokem, abychom ty zmatky s Covidem zvládli …
1. Nejprve dokončíme kurzy z období březen-květen 2020
Jak? Za zbývající lekce dostanou děti volné vstupenky na bazén s platností do 30.6.2021. Kdy a kde je dostanou? Na recepci bazénu ve dnech 7.12., 8.12. v čase 15.00-15.45  a dále ve dnech 14.12.,15.12. v čase 15.00-15.45 hodin. Budu tam na vás čekat a vstupenky vydávat+evidovat. Můžete poslat i děti, aby si vstupenky vyzvedli. Neváhejte a nepromarněte uvedené datum a čas! Tímto bude jarní pololetí 2020 uzavřeno.

Volné vstupenky byly z velké části již předány do konce prosince 2020. Ti z vás, kteří zapomněli nebo nestihli mají čas do 31.ledna 2021, aby mi poslali alespoň informaci, že o vstupenky mají zájem a já vám je nějak doručím. Konec této kompenzace formou “volňásků” je 31.1.2021.Termín otevření bazénu není doposud znám.

2. A nyní ke kurzům, které měly zahájit v říjnu a listopadu 2020 – ale nezahájily…

Zahajujeme kurzy v termínech VP1 7.12.2020, VU1 8.12.2020, VS11 a VS12 9.12.2020. Vše v uvedených časech dle rozvrhu, který máte na webu a v kopii vaší přihlášky. Úhrada kurzů – prakticky všichni máte zaplaceno bankovním převodem. Ti, kteří ještě neuhradili bych požádal o úhradu do zahájení plavání. Ti, kteří mají uvedenou platbu hotově uhradí kurz 15-20 minut před zahájením lekce na recepci u mne – budu na vás čekat s doklady. Dále bude probíhat výuka už dle standardního rozvrhu.
Zítra (3.12.2020) budou veškeré informace dále zveřejněny na nástěnce plavecké školy na recepci bazénu. Vaše dotazy směřujte na adresu bohumil.molek@tiscali.cz  , telefon , prosím, minimálně, mám 50-80 hovorů denně a jednoduše už nestíhám jen telefonovat – děkuji za pochopení.

Žádost vedení bazénu: rodiče nosí v prostorách recepce, chodeb a šaten dětí roušku a používají dezinfekci, která je u vchodu na recepci. Pokud nečekáte na dítě po tréninku, zdržujte se, prosím, v prostoru recepce jen po dobu nezbytně nutnou. Děkuji.

 

OPĚT NEPLAVEME – UKONČENÍ ODPOLEDNÍHO PLAVÁNÍ DĚTÍ  OD PÁTKU 18.12.2020 !!!

Vážení rodiče, schyzofrenická rozhodnutí našich vládních činitelů nám opět zastavila výuku plavání. Končíme v pátek 18.12.2020, kdy se zavírají bazény, které fungovaly 14 dní, jejich “nastartování” stálo miliony, a tyto miliony se právě vyhazují oknem. Co bude dál neví nikdo. Voláme, píšeme prakticky denně na nejvyšší instance v Praze, já osobně jsem absolvoval v roli místopředsedy České unie školního plavání několik jednání na ministerstvech – nic, co by nám usnadnilo život a rozhodování se nedozvíte. Jediné co vám v této chvíli mohu doporučit je sledovat pozorně tyto stránky nebo napsat dotaz na email bohumil.molek@tiscali.cz .  Pokud budu znát odpověď – odpovím. V tuto chvíli je již od 9.října přerušené dopolední plavání žáků základních škol, nebyly vůbec zahájeny kurzy č.2, odpolední kurzy pro veřejnost jsou v troskách, nedoplavaly se ani březnové kurzy z letošního roku. Neustálé změny, chaos, komplikace. I přesto kolektiv učitelů Plavecké školy věří v lepší zítřky, věříme, že se jednoho dne život zase vrátí do normálu a děti budou opět plavat a radovat se z pohybu ve vodě.

ROK 2021

    INFORMACE PRO KURZY VP2, VU2, VS21, VS22  DŮLEŽITÉ !

Vzhledem k epidemické situaci, která v nejbližších dnech / týdnech asi nemá ze strany vlády ČR zásadní řešení oznamuji rodičům, že všechny výše uvedené kurzy na 2.pololetí šk. roku 2020-2021 jsou ZRUŠENY!!! Rodiče, kteří uhradili zálohy na tyto kurzy obdrží vrácení peněz za 2.pololetí zpět na svoje účty ve výši 100% v průběhu února 2021. 
Kurzy, které byly zahájeny v září 2020 (1.pololetí) zatím ponechávám otevřené a bude mojí snahou je doplavat v případě, že se ještě do konce šk. roku 2020-2021 dostaneme do vody. O podmínkách případného doplavání budu informovat na těchto stránkách a na nástěnce plaveckého bazénu – pozorně je sledujte! Případné dotazy odpovídám na mé emailové adrese.

                                                                                                        datum informace: 7.2.2021

Aktualizace informace ze dne 7.2.2021
Vážení rodiče, výše uvádím vracení peněz za 2.pololetí šk. roku 2020-2021. Vzhledem k neustále se měnící situaci a chaosu, který tady naše slavná vláda vytváří počkám s vratkami peněz na měsíc březen. Na základě jednání v Praze je možné, že se bazény od března v omezeném režimu otevřou což by nevylučovalo možnost doplavat kurzy z 1.pololetí a současně zahájit alespoň částečně výuku přihlášených dětí na 2.pololetí 2020-2021. Omlouvám se za neustále se měnící informace, ale je to jen pouhá reakce na zmatečné a rozporuplné informace, které dostáváme z různých státních institucí, a které se mění doslova každý 2-3 den.

                                                                                                                                                                                                                                                                        datum informace  16.2.2021

Kurzy VP2, VU2, VS21 a VS22 jsou tímto datem definitivně zrušeny. Rodičům, kteří uhradili i druhé pololetí (viz uvedené kurzy) budou vráceny peníze v plné výši. Nedoplavané kurzy z 1.pololetí zůstávají zatím “ve hře”. Sledujte tento web.                                                                                                                  

datum informace  26.3.2021

Vážení rodiče, jsme v polovině května 2021 a v tuto chvíli je více než jasné, že tato vláda má jiné cíle než vracet žáky do škol a děti ke sportu. Podle informace, které mám z jednání z Prahy již není šance, že by byla možnost doplavat odpolední kurzy pro vaše děti v tomto školním roce a bohužel ani na podzim, protože plavecká škola dostala od provozovatele bazénu, firmy EKO servis Zábřeh s.r.o. k 31.8.2021 výpověď a její služby pro děti i dospělé tedy definitivně končí. Nezbývá tedy než vrátit peníze. Tímto vás informuji, že finanční částky za neodučené lekce za 1.pololetí šk.r.2020-2021 budou vraceny v souladu s VOP, které jste si přečetli když jste děti přihlašovali. VOP jsou k dispozici na těchto webových stránkách. Žádost o vrácení peněz podávejte nejpozději do 30.6.2021. Po tomto termínu již nebudou žádosti přijímány, protože firma končí svoji činnost. Jen připomínám, že z důvodu k velkému počtu dětí je nezbytné uvést do vaší žádosti následující informace: a) kód kurzu, b) číslo platebního dokladu, kterým jste kurz uhradili, c) číslo bankovního účtu kam bude platba odeslána – prosím bez chyb!  Bude li potřeba něco doplnit ozvu se vám zpět, v opačném případě bude platba v co možná nejkratším termínu odeslána na uvedený účet.
V závěru bych vám všem chtěl poděkovat za 11ti letou spolupráci jak s vámi, tak s vašimi dětmi. Přeji vám do budoucna lepší dny než ty poslední kdy byly plavecké školy v celé ČR 17 měsíců z důvodu “usnesení vlády”, často zcela nesmyslně, uzavřeny a celá řada z nich již ukončila činnost. Jiné jsou na hraně ukončení činnosti a čekáme na rozhodnutí vlády do konce května 2021 zda nás tato “vláda” nechá či nenechá padnout. Děkuji všem a přeji bezpečný a klidný pobyt u vody, na vodě či pod vodou vám všem!
Děkuji současně i všem mým kolegyním v plavecké škole, bez kterých by škola tak skvěle po dlouhá léta nemohla existovat.   
          No a to je konec – definitivní … vlastně ne až tak docela…                                                                                                              www.plaveckyklubzabreh.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
datum informace: 28.5.2021 

 

 

 

 

 

 

VP1 – PONDĚLÍ 1. POLOLETÍ

2.11. 2020 – 1.2.2021
čas: 16.00–17:00
počet lekcí: 13
cena: 1550,- Kč
věk dítěte: 5–6 let (2014–2015)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
aktuální počet přihlášek : 18 / 3.12.2020 

 

VP2 – PONDĚLÍ 2. POLOLETÍ

15.2.2021 – 31.5.2021
čas:16:00–17:00
počet lekcí: 15
cena: 1770,- Kč
věk dítěte: 5–6 let (2014–2015)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
kurz je zrušen – viz informace výše

CÍL KURZU:

Hygiena při příchodu, pobytu a odchodu z bazénu – základní návyky
Seznámení s vodou a organizací výuky – saunování, WC, whirlpool
Výuka používání pomůcek, bezpečnost na hladině a pod vodou, jednoduché hry, zvládnutí základních předplaveckých prvků

Dítě je možné přihlásit jen na VP1 nebo VP2 nebo na oba kurzy současně jednou přihláškou.

Povinné vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez kovových řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena.

VU1 – ÚTERÝ 1. POLOLETÍ

27.10.2020 – 2.2.2021
čas: 16:00–17:00
počet lekcí: 13
cena: 1550,- Kč 
věk dítěte: 7–8 let (2012–2013)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
aktuální počet přihlášek: 21/4.12.2020 – UZAVŘENO 

VU2 – ÚTERÝ 2. POLOLETÍ

16.2. 2021 – 25.5.2021
čas: 16:00–17:00
počet lekcí: 15 
cena: 1770,- Kč
věk dítěte: 7–8 let (2012–2013)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
kurz zrušen – viz informace výše

CÍL KURZŮ:

Hygiena pobytu na bazéně; seznámení s organizací výuky, bezpečné používání pomůcek, jednoduché hry, výuka základ-ních plaveckých prvků a jejich zvládnutí; orientace na hladině a pod vodou, základy pravidla plavání pod vodou, zvládnutí plaveckého způsobu znak a kraul – uplavat 25m.

Dítě je možné přihlásit na VU1 nebo VU2 nebo na oba kurzy současně jednou přihláškou.

Vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena.

VS11 – STŘEDA 1. POLOLETÍ

4.11.2020 – 17.2.2021
čas: 15:00–16:00
počet lekcí: 13
cena: 1550,-
věk dítěte: 9–10 let (2010–20011)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
aktuální počet přihlášek: 16/3.12.2020

VS21 – STŘEDA 2. POLOLETÍ

24.2.2021 – 26.5.2021
čas: 15:00–16:00
počet lekcí: 14
cena: 1660,-
věk dítěte: 9–10 let (2010–2011)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
kurz zrušen – viz informace výše

CÍL KURZŮ:

Hygiena pobytu na bazéně; seznámení s organizací výuky, bezpečné používání pomůcek, jednoduché hry, výuka základních plaveckých prvků a jejich individuální zvládnutí; orientace na hladině a pod vodou, základy plavání pod vodou, zvládnutí plaveckého způsobu znak,  kraul a prsa – uplavat 50 m.

Dítě je možno přihlásit na VS11 nebo VS21 nebo oba kurzy současně jednou přihláškou.

Vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena. 

VS12 – STŘEDA 1. POLOLETÍ

4.11.2020 – 17.2.2021
čas: 16:00–17:00
počet lekcí: 13
cena: 1550,- Kč
věk dítěte: 11–15 let (2005–2009)
max. počet přihlášek: 15/2 dráhy
plavecká zdatnost: uplave bezpečně alespoň 25 m libovolným způsobem
aktuální počet přihlášek: 17/6.10.2020 – UZAVŘENO – počet náhradníků: 2

VS22 – STŘEDA 2. POLOLETÍ

24.2.2021 – 26.5.2021
čas: 16:00–17:00
počet lekcí: 14
cena: 1660,- Kč
věk dítěte: 11–15 let (2005–2009)
max. počet přihlášek: 15/2 dráhy
plavecká zdatnost: uplave bezpečně alespoň 25m libovolným způsobem
kurz zrušen – viz informace výše

CÍL KURZŮ:

Individuální zvládnutí plavecké techniky prsa, znak, kraul, plavání a orientace pod vodou bez pomůcek – cca 10–15 m, uplavat nejméně 200 m libovolnou technikou, technika skoků a pádů do vody, základy ploutvového plavání na hladině a pod vodou; základy schnorklingu – zájemci.

Dítě je možno přihlásit na VS12 nebo VS22 nebo oba kurzy současně jednou přihláškou.

Povinné vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena. Pro kurzy VS12 a VS22 plavecké nebo potápěčské ploutve.