Odpolední plavání dětí

Vážení rodiče,
plavání dětí předškolního a školního věku  má tyto pozitivní účinky na organizmus dítěte

– otužuje a příznivě ovlivňuje srdeční systém
– ovlivňuje dýchací systém a zlepšuje střevní peristaltiku
– plavající děti lépe spí a celkově lépe prospívají, mají lepší chuť k jídlu
– pohyb ve vodě pomáhá odstraňovat různé nedostatky a vady v držení těla a zesiluje zádové svaly, které udržují správné zakřivení páteře a držení těla
– ve vodě se děti cítí dobře, takže se tím uspokojí i jejich psychické potřeby, což umožňuje rychlejší a přesnější pohybový rozvoj
– má výrazný vliv na zlepšení hrubé a jemné motoriky dítěte
– dítě získává základní hygienické návyky pro pobyty v lázních, bazénech, rekreačních zařízeních

 

 

 

Co je cílem kurzů?
– zvládnou zásady bezpečného pobytu ve vodě a základy plavání
– zvýšení tělesné kondice a otužilosti dětí, zvýšení odolnosti proti nemocem
– orientace a pohyb pod vodou i na hladině
– nácvik skoků a pádů do známé i neznámé vody – zvládnutí stresu z pádu
– seznámení s vodními sporty – jejich škála a nebezpečná úskalí

Co budeme využívat?
– parní lázeň – prohřívání s následným ochlazením pod sprchou / otužování
– bublinkovou lázeň – prohřívání, výuka dýchání do vody a plavecké polohy
– velký bazén nácvik základních plaveckých prvků a technik, hry ve vodě, základy plaveckých stylů a plavání samotné
– budeme využívat všechny dostupné plavecké pomůcky k zajištění bezpečnosti dětí a k nácviku plaveckých technik

Informace pro rodiče:
– kurzu se účastní děti ve věku 5–15 let rozděleni do skupin podle dovednosti a věku
– v každé lekci jsou 2 učitelé z nichž jeden se věnuje začátečníkům a druhý pokročilým plavcům –  přihlásit tedy můžete jak neplavce, tak plavce – ti se zdokonalují, plavou větší vzdálenosti a učí se nové plavecké způsoby a techniky
– přihlášky můžete odevzdat v tištěné nebo elektronické formě dle odkazu níže
– úhrada se provádí bankovním převodem 
– děti se převlékají ve společné šatně (hoši a dívky samostatně), 15 minut před zahájením  vyučování (nejlépe s pomocí rodičů nebo doprovodu)
– odchod ze šaten nejpozději do 30 minut po ukončení hodiny

Co s sebou?
– plavky, ručník, mýdlo,  
– plavecké brýle – jsou povinné pro všechny, plavecké ploutve pro vybrané kurzy (viz Přihláška dole na této stránce)
– děvčata upravené a svázané delší vlasy nebo plavecké čepice

Zkontrolovat nebo ponechat doma:
– ponechat doma: kovové řetízky na krku a na zápěstí, hodinky
– kontrola: upevnění náušnic (za ztracené náušnice a řetízky neneseme odpovědnost)

Chci přihlásit dítě!
Jak na to?

Pečlivě pročtěte harmonogram kurzů na školní rok 2020/2021 – je k dispozici níže. K dispozici jsou veškeré informace o všech kurzech.

Rodiče mají možnost přihlásit dítě na jedno či obě pololetí zakliknutím v přehledu kurzů současně v jedné přihlášce. K dispozici máte elektronickou přihlášku. Ručně psanou přihlášku vyplňte dle informace na nástěnce a vhoďte do schránky.

 

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 JSOU K DISPOZICI !!!
Vážení rodiče, od 26.5.2020 je zahájen příjem přihlášek na plavecké kurzy dětí na škol. rok 2020-2021. Veškeré informace máte u jednotlivých kurzů. Důvod listopadového zahájení je ten, že bazén je až do konce srpna uzavřen a termíny pro doplavání kurzů 2019-2020, plánované na květen-červen, musely být posunuty až na září-říjen. Máte li zájem přihlásit vaše dítě jednou přihláškou na obě pololetí šk.r. 2020-2021  zaškrtněte příslušné kurzy současně v jedné přihlášce. Elektronická přihláška je k dispozici pouze na těchto webových stránkách. Uzávěrka přihlášek na 1.pololetí je 10.10.2020, uzávěrka přihlášek na 2.pololetí je 15.1.2021. V případě, že je u kódu kurzu uvedena poznámka UZAVŘENO, můžete posílat přihlášky dále, ale budou evidovány pouze jako náhradní pro případ, že někdo z přihlášených nenastoupí nebo přihlášku zruší.


NEDOKONČENÉ KURZY (březen-květen) – INFORMACE
V měsíci září-říjen 2020 budou “doplavány” zrušené lekce za březen-květen 2020.Přehled náhradních termínů najdete zde – klikni na
PŘEHLED NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ 

 

CÍLE – PROGRAM – INFORMACE O VÝUCE PLAVÁNÍ PRO ŠK.ROK 2020-2021

 

VP1 – PONDĚLÍ 1. POLOLETÍ

2.11. 2020 – 1.2.2021
čas: 16.00–17:00
počet lekcí: 13
cena: 1550,- Kč
věk dítěte: 5–6 let (2014–2015)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
aktuální počet přihlášek : 14 / 6.9.2020 

 

VP2 – PONDĚLÍ 2. POLOLETÍ

15.2.2021 – 31.5.2021
čas:16:00–17:00
počet lekcí: 15
cena: 1770,- Kč
věk dítěte: 5–6 let (2014–2015)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
aktuální počet přihlášek:  10/ 6.9.2020

CÍL KURZU:

Hygiena při příchodu, pobytu a odchodu z bazénu – základní návyky
Seznámení s vodou a organizací výuky – saunování, WC, whirlpool
Výuka používání pomůcek, bezpečnost na hladině a pod vodou, jednoduché hry, zvládnutí základních předplaveckých prvků

Dítě je možné přihlásit jen na VP1 nebo VP2 nebo na oba kurzy současně jednou přihláškou.

Povinné vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez kovových řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena.

VU1 – ÚTERÝ 1. POLOLETÍ

27.10.2020 – 2.2.2021
čas: 16:00–17:00
počet lekcí: 13
cena: 1550,- Kč 
věk dítěte: 7–8 let (2012–2013)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
aktuální počet přihlášek: 20/6.9.2020 – UZAVŘENO – počet náhradníků: 1

VU2 – ÚTERÝ 2. POLOLETÍ

16.2. 2021 – 25.5.2021
čas: 16:00–17:00
počet lekcí: 15 
cena: 1770,- Kč
věk dítěte: 7–8 let (2012–2013)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
aktuální počet přihlášek: 10/6.9.2020 

CÍL KURZŮ:

Hygiena pobytu na bazéně; seznámení s organizací výuky, bezpečné používání pomůcek, jednoduché hry, výuka základ-ních plaveckých prvků a jejich zvládnutí; orientace na hladině a pod vodou, základy pravidla plavání pod vodou, zvládnutí plaveckého způsobu znak a kraul – uplavat 25m.

Dítě je možné přihlásit na VU1 nebo VU2 nebo na oba kurzy současně jednou přihláškou.

Vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena.

VS11 – STŘEDA 1. POLOLETÍ

4.11.2020 – 17.2.2021
čas: 15:00–16:00
počet lekcí: 13
cena: 1550,-
věk dítěte: 9–10 let (2010–20011)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
aktuální počet přihlášek: 13/6.9.2020

VS21 – STŘEDA 2. POLOLETÍ

24.2.2021 – 26.5.2021
čas: 15:00–16:00
počet lekcí: 14
cena: 1660,-
věk dítěte: 9–10 let (2010–2011)
max. počet přihlášek: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
aktuální počet přihlášek: 11/6.9.2020 

CÍL KURZŮ:

Hygiena pobytu na bazéně; seznámení s organizací výuky, bezpečné používání pomůcek, jednoduché hry, výuka základních plaveckých prvků a jejich individuální zvládnutí; orientace na hladině a pod vodou, základy plavání pod vodou, zvládnutí plaveckého způsobu znak,  kraul a prsa – uplavat 50 m.

Dítě je možno přihlásit na VS11 nebo VS21 nebo oba kurzy současně jednou přihláškou.

Vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena. 

VS12 – STŘEDA 1. POLOLETÍ

4.11.2020 – 17.2.2021
čas: 16:00–17:00
počet lekcí: 13
cena: 1550,- Kč
věk dítěte: 11–15 let (2005–2009)
max. počet přihlášek: 15/2 dráhy
plavecká zdatnost: uplave bezpečně alespoň 25 m libovolným způsobem
aktuální počet přihlášek: 15/6.9.2020 – UZAVŘENO – počet náhradníků: 2

VS22 – STŘEDA 2. POLOLETÍ

24.2.2021 – 26.5.2021
čas: 16:00–17:00
počet lekcí: 14
cena: 1660,- Kč
věk dítěte: 11–15 let (2005–2009)
max. počet přihlášek: 15/2 dráhy
plavecká zdatnost: uplave bezpečně alespoň 25m libovolným způsobem
aktuální počet přihlášek: 15/6.9.2020 -UZAVŘENO – počet náhradníků:  0

 

CÍL KURZŮ:

Individuální zvládnutí plavecké techniky prsa, znak, kraul, plavání a orientace pod vodou bez pomůcek – cca 10–15 m, uplavat nejméně 200 m libovolnou technikou, technika skoků a pádů do vody, základy ploutvového plavání na hladině a pod vodou; základy schnorklingu – zájemci.

Dítě je možno přihlásit na VS12 nebo VS22 nebo oba kurzy současně jednou přihláškou.

Povinné vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena. Pro kurzy VS12 a VS22 plavecké nebo potápěčské ploutve.

On-line přihláška

Přečtěte si pozorně rozvrh, ceny a detaily jednotlivých kurzů. Vyplňte online přihlášku níže na stránce.
Potvrzení přijetí přihlášky obdržíte obratem na vámi uvedený email. Pokud potvrzení nevidíte, zkontrolujte schránku spam, případně správnost vaší emailové adresy, kterou jste uvedli do přihlášky.

Odesláním online přihlášky závazně přihlašujete dítě ke kurzu Plavecké školy Zábřeh. Storno poplatek za zrušení kurzu činí 50% z celkové ceny kurzu/ů.