Vážení rodiče, přátelé vody,
cílem každé lidské činnosti nemusí být vždy jen finanční prosperita. Každá lidská práce se dá ocenit i jiným způsobem. Věřte mi, že když kolektiv učitelů plavecké školy dostává poděkování od rodičů, babiček, strýců či tetiček, máme skutečný pocit, že naše práce vedla možná k záchraně života nebo klidné a spokojené dovolené u vody. Děkujeme vám za přízeň a přejeme vždy bezpečnou vodu a klidný návrat do přístavu.
„K utonutí nedojde tím, že člověk spadne do řeky, ale tím, že neví co dál…“

Bohumil Molek s kolektivem učitelů Plavecké školy v Zábřehu