Informace pro ZŠ a MŠ

KALENDÁŘ KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Příloha č.2 Pokyny pro pedagogicky dozor 2019/2020  

Školní autobusy a bezpečnostní pásy

 

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMŮ
Z VÝUKY ZŠ a MŠ

Informuji základní a mateřské školy, že pořizování elektronických záznamů z průběhu výuky je v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) zakázané. Výjimku tvoří elektronické záznamy, které mohou pořizovat pouze doprovázející učitelé ze ZŠ nebo MŠ, kteří k tomu mají souhlas zákonných zástupců žáků nebo dětí nebo pořizují reportážní foto pro účely prezentace příslušné školy.

 

INFORMACE K PLAVECKÉ VÝUCE VE ŠKOLNÍM ROCE 
2020 – 2021

V nastávajícím školním roce bude dle doporučení MŠMT prioritní otázkou dokončení (doplavání) lekcí z kurzu č.3  a kurzu č.4 ze šk. roku 2019-2020. Z tohoto důvodu bude sestavování rozvrhu na šk. rok 2020-2021 obsahovat možnost toto dokončení výuky provést, a to po dohodě termínů s plaveckou školou. Do 10.6.2020 obdržely ZŠ finální rozvrhy pro šk.rok 2020-2021, které obsahují jak kurzy standardní na daný školní rok, tak lekce, které zbývají “doplavat” z kurzu č.3,4 ze šk.roku 2019-20. Náhrady za neuskutečněný kurz č.4 ze šk. roku 2019-20 si musí školy dohodnout individuálně s plaveckou školou na další šk. rok 2021-2022. Dostatečný prostor pro doplavání lekcí z kurzu č.3,4/2019-20 je v čase 11.30 – 13.00 v kurzu č.2 ve šk. roce 2020-2021.


K otázce dokončení plavecké výuky ze šk. roku 2019-20 uveřejnilo MŠMT informace na svých stránkách www.msmt.cz. Snahou plavecké školy je dokončit kompletní rozvrh na rok 2020-2021 tak, aby byl nejpozději k 10.6.2020 k dispozici základním školám (splněno a odesláno), a ty mohly odeslat žádosti v rámci programu Podpora výuky plavání č.7. Citace ze stránek MŠMT:

Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se výuka plavání realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné základní plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat. MŠMT je toho názoru, že současná situace je výjimečný případ a doporučuje výuku plavání přesunout do jiného ročníku; pokud to nelze, je možné ji nerealizovat. „ To je jasný pokyn, abychom společně vytvářeli podmínky k tomu, aby neuskutečněná výuka plavání ze školního roku 2019 – 2020 byla naplánována tak, aby žáci 1. stupně ZŠ po dobu docházky na 1 stupeň absolvovali nejméně 40 hodin základní výuky plavání.

INFORMACE KE KURZU Č.1 VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021


Vzhledem k nedokončení tohoto kurzu informuji ředitele základních škol, že po zahájení pravidelné plavecké výuky budou všem školám z tohoto kurzu nabídnuty náhradní lekce na doplavání a dokončení kurzu. Termíny  k jednání na dokončení budou odeslány ve chvíli, kdy bude oznámeno opětovné otevření bazénů společně se zahájením výuky TV na 1.stupni ZŠ. 

INFORMACE KE KURZU Č.2,3,4 VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021
(listopad 2020 – červen 2021).

Vážení ředitelé škol, učitelé na 1.st.ZŠ,
pokud do 30.6.2021 dojde k obnovení výuky TV na 1.st.ZŠ a současně bude umožněna výuka plavání bude přednostně dokončen kurz č.1, protože byl přerušen přibližně v polovině. Všechny ostatní případné kroky ve změnách rozvrhu na současný školní rok v tuto chvíli nemá smysl řešit. Prakticky neustále řeším jako místopředseda České unie školního plavání problematiku povinné výuky plavání s MŠMT, MZ, MF, MPSV atd., nicméně výsledky jednání ani nenaznačují jakýkoli posun nebo alespoň výhled na možný vývoj současné situace. Z tohoto důvodu nemá smysl připravovat jakékoli modely náhradních kurzů nebo jen lekcí. Jakmile budou závazně známy termíny možného zahájení pravidelné výuky plavání budu vás kontaktovat. Děkuji za pochopení této mimořádné situace, která trvá již téměř rok. Situace všech plaveckých škol v ČR je naprosto tristní, řada z nich je již za svojí existenční hranicí, podpora  státu k pouhému přežití PŠ do dalších týdnů je prakticky nulová. Přeji všem hodně energie do dalších týdnů.                                       

INFORMACE PRO KURZY MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021

Vážení ředitelé MŠ,
vzhledem k pandemické situaci na území ČR a k přerušení výuky plavání od října 2020 – doposud, není v tuto chvíli možné predikovat přesnost a platnost rozvrhu, který jsme si na tento školní rok vzájemně odsouhlasili. Jakmile (pokud vůbec) bude pravidelná výuka plavání obnovena budu všechny MŠ v kurzech č.2,3, a 4  jednotlivě kontaktovat a sdělím vám možnosti / nemožnosti výuky. Skutečností zůstává, že přednost musí dostat výuka žáků ZŠ z kurzu č.1, kteří nemají kurz doplavaný a vše následné budu řešit až budu stejně jako Vy znát možnosti / nemožnosti další výuky popř. nějakých termínů. V tuto chvíli se jedná ve všech plaveckých školách v ČR o totální beznaděj z důvodu téměř roční odstávky výuky a naprosto nedostatečné podpoře státu, aby plavecké školy “přežily”. Ne všem se to daří…..resp. podařilo ….

                      Bohumil Molek, ved. PŠ

 

PROČ PLAVECKÁ ŠKOLA V OBDOBÍ OD 31.5.2021 – 29.6.2021 NEUČÍ ????

Na to je jednoduchá odpověď. Požádal jsem v závěru května 2021 vedení bazénu o informaci, zda mohu 31.5.2021 zahájit výuku, která by z velké části umožnila celé řadě základních škol doplavání kurzu č.1 ze školního roku 2020-2021. Dne 28.5.2021 jsem dostal odpověď od vedení firmy EKO servis Zábřeh s.r.o.  – krytý bazén bude od 31.5.2021 do 31.8.2021 uzavřen z technických důvodů. Jinými slovy zatímco se všechny bazény v ČR po půlroční odstávce otevíraly, tak ten zábřežský se po půlroční odstávce a v ten samý den 31.5.2021 na další 3 měsíce uzavřel. Je k tomu třeba jakýkoli komentář?  Ředitelé škol – učitelé na 1.st.ZŠ – odpovězte si sami ………
                                                                                   11.6.2021, Bohumil Molek, PŠ