Aktuality pro ZŠ a MŠ

Vážení ředitelé škol,
veškeré informace o Podpoře výuky plavání (příspěvky na dopravu) sledujte na těchto stránkách MŠMT 
https://is-plavani.msmt.cz. V měsíci květen 2019 bude vypsán další Program (etapa č.5) na období září – prosinec 2019.  

 

FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ A DĚTÍ PŘI VÝUCE V PLAVECKÉ ŠKOLE – DOPOLEDNÍ VÝUKA
Informuji rodiče a další rodinné příslušníky, že fotografování dětí v průběhu dopolední výuky je v souladu s Ochrannou osobních údajů od 25.5.2018 zakázáno (GDPR). Vaše žáky a děti mají povoleno fotografovat pouze doprovázející učitelé ze základních a mateřských škol, kteří k této činnosti mají souhlas zákonných zástupců žáka nebo dítěte.