PLAVÁNÍ

Kurzy základního a kondičního plavání pro děti i dospělé, plavce i neplavce.

PLOUTVOVÉ PLAVÁNÍ

Kurzy ploutvového plavání
a nádechového potápění

KURZY PRO ŠKOLY

Kurzy plavání pro základní a mateřské školy v souladu s RVP ZV a RVP PŠ

Obnovená plavecká škola v Zábřehu byla otevřena po čtyřleté rekonstrukci krytého bazénu v říjnu roku 2010 a navázala tak na dlouhou tradici výuky plavání v našem městě. Ve velice krátké době byly zpracovány základní dokumenty školy, metodiky výuky pro MŠ a ZŠ, byl sestaven tým učitelů plavání a dne 1. listopadu 2010 jsme v novém bazénu přivítali na vyučování první žáky základních škol a školek ze Zábřeha a okolí. Ve školním roce 2019-20 zahájíme již 10. rok úspěšné činnosti plavecké školy. Poděkování za bezchybný chod školy patří zejména všem mým kolegyním – učitelkám plavání a v neposlední řadě také školám, školkám i veřejnosti za vloženou důvěru v naši práci.