Instruktoři splňují odborné požadavky na výuku plavání. Jsou trenéry nebo cvičiteli
2. nebo 3.třídy plavání, mají zkoušky Plavčík, absolvovali výukové kurzy a mají osobní zkušenosti i praxi v této pracovní činnosti. Pravidelně se účastní metodických seminářů České unie školního plavání. Plavecká škola pracuje podle metodik pro plavání rodičů s dětmi, dětí a žáků mateřských, základních a středních škol.

Zakladatel – ředitel – trenér – instruktor – rozhodčí

BOHUMIL MOLEK
– místopředseda České unie školního plavání
– cvičitel plavání II. třídy
– trenér plavání II. třídy
– rozhodčí plavání II. třídy
– doposud aktivní plavec v kategorii Masters
– Mistr České republiky v plavání kategorie Masters na 3 km v roce 2009
– držitel Mistrovské třídy v zimním plavání
– účastník MS Masters v Itálii na trati 3 km
– plavčík–záchranář (bazény a otevřené vody)
– potápěč s licencí

Plavání se věnuji od roku 1975, tedy od roku kdy se poprvé začal stavět krytý bazén Zábřeh. Od té doby se věnuji plavání v pozici trenéra, člena Plaveckého Klubu a rozhodčího. Plavání se stalo mým koníčkem a zcela jistě bude ještě dlouhou řadu let. Od roku 2013 je Plavecká škola členem České unie školního plavání a já osobně pracuji jako místopředseda této Unie.
Jako trenér a učitel plavání  jsem naučil plavat stovky dětí, ze kterých jsou dnes již rodiče a jejich děti jsou opět mými žáky. Také některé z mých současných kolegyň jsem vedl jako trenér v dobách jejich plavecké slávy. Pracuji také jako rozhodčí na plaveckých závodech. Jako plavec jsem stále aktivní. Před lety jsem se začal věnovat dálkovému a zimnímu plavání. V roce 2009 jsem získal na Mistrovství ČR Masters na trati 3 km zlatou medaili a titul Mistra ČR a v roce 2012  jsem získal Mistrovskou třídu v zimním plavání. Úspěšně jsem absolvoval kurz potápění a freedivingu v potápěčské škole PISCES DIVING WORLD. Nyní mám možnost poznávat vodu nejen z hladiny, ale i krásy vodního světa, které zůstávají mnoha lidem utajeny. V říjnu 2010, kdy se slavnostně po více jak 4 letech odmlky zahajoval provoz nového plaveckého areálu v Zábřehu, jsem ve spolupráci s provozovatelem bazénu Ekoservisem s.r.o. zahájil aktivity na obnovení činnosti Plavecké školy, která měla v historii skvělou a dlouhou tradici. Dílo se podařilo a dnes opět děti navštěvují naši Plaveckou školu a jsou zde nadmíru spokojeni. Našimi klienty se stali žáci a děti nejen ze Zábřežských škol, ale i ze vzdáleného okolí. Jim všem patří poděkování, že se znovu vrátili a pomohli tak činnost školy obnovit. Jsem rád, že jsem našel i skvělý tým kolegyň – učitelů plavání, se kterými se mi podařilo plaveckou školu znovu nastartovat a bez jejichž pomoci by škola jen stěží fungovala. Poděkování patří i vedení bazénu a jeho zaměstnancům, kteří se snaží  držet nabízené služby na vysoké úrovni.

Instruktorský tým

KATEŘINA URBÁNKOVÁlicence - instruktorka plavání a plavčík
– bývalá aktivní reprezentantka Plaveckého klubu Zábřeh
– držitelka oddílových rekordů
– účastnice Mistrovství České republiky v plavání
– licence – instruktorka plavání
– plavčík–záchranář
RENATA HALUZOVÁlicence - instruktorka plavání a licence plavčík
HANA REOVÁlicence - trenér a instruktor plavání
licence – instruktor plavání 2.třídy
licence – trenér plavání 3.třídy
licence – plavčík
ROMANA FRÉHAROVÁlicence - instruktorka plavání
licence – instruktorka plavání
licence – plavčík
bývalá úspěšná plavkyně Plaveckého klubu Zábřeh
odborné zdravotnické vzdělání
LENKA KROBŮČKOVÁlicence - instruktor plavání
licence – instruktor plavání
licence – plavčík