Odpolední plavání dětí

Vážení rodiče,
plavání dětí předškolního a školního věku  má tyto základní účinky na organizmus dítěte

– otužuje a příznivě ovlivňuje srdeční systém
– ovlivňuje dýchací systém a zlepšuje střevní peristaltiku
– plavající děti lépe spí a celkově lépe prospívají, mají lepší chuť k jídlu
– pohyb ve vodě pomáhá odstraňovat různé nedostatky a vady v držení těla a zesiluje zádové svaly, které udržují správné zakřivení páteře a držení těla
– ve vodě se děti cítí dobře, takže se tím uspokojí i jejich psychické potřeby, což umožňuje rychlejší a přesnější pohybový rozvoj

Co je cílem kurzů?
– zvládnou zásady bezpečného pobytu ve vodě a základy plavání
– zvýšení tělesné kondice a otužilost dětí, odolnost proti nemocem
– orientace a pohyb pod vodou i na hladině
– nácvik skoků a pádů do známé i neznámé vody
– seznámení s vodními sporty všeobecně

Co budeme využívat?
– parní lázeň – prohřívání s následným ochlazením pod sprchou / otužování
– bublinkovou lázeň – prohřívání, výuka dýchání do vody a plavecké polohy
– velký bazén nácvik základních plaveckých prvků a technik, hry ve vodě, základy plaveckých stylů a plavání samotné
– budeme využívat všechny dostupné plavecké pomůcky k zajištění bezpečnosti dětí a k nácviku plaveckých technik

Informace pro rodiče:
– kurzu se účastní děti ve věku 5–15 let rozděleni do skupin podle dovednosti a věku
– v každé lekci jsou vždy 2 učitelé z nichž jeden se věnuje začátečníkům a druhý pokročilým plavcům, děti jsou   rozděleny do 2 skupin na začátečníky a pokročilé – přihlásit tedy můžete jak neplavce, tak plavce – ti se zdokonalují, plavou větší vzdálenosti a učí se plavecký způsob, který ještě neumí
– přihlášky odevzdejte v tištěné nebo elektronické formě dle odkazu níže
– úhrada bude provedena bankovním převodem nebo hotově
– děti se budou převlékat ve společné šatně (hoši a dívky samostatně), 15 minut před zahájením  vyučování (nejlépe s pomocí rodičů nebo doprovodu)
– odchod ze šaten do 30 minut po ukončení hodiny

Co s sebou?
– plavky, ručník, mýdlo,  
– plavecké brýle – jsou povinné pro všechny, plavecké ploutve pro vybrané kurzy (viz Přihláška)
– děvčata upravené a svázané delší vlasy nebo plavecké čepice

Zkontrolovat nebo ponechat doma:
– ponechat doma: kovové řetízky na krku a na zápěstí
– kontrola: upevnění náušnic (za ztracené náušnice a řetízky neneseme odpovědnost)

Chci přihlásit dítě!

Rozvrh, ceny i detaily jednotlivých kurzů najdete níže.
Odesláním formuláře závazně přihlašujete dítě ke kurzu Plavecké školy Zábřeh.

Papírová verze přihlášky je ke stažení zde: Papírová přihláška.
Postup při vyplňování papírové přihlášky:
Vytiskněte si čistý list č.2 (elektronicky nevyplňujte).
Ručně vyplňte a vhoďte do schránky Plavecké školy na recepci bazénu Zábřeh – pište čitelně. 
Přijetí a potvrzení přihlášky Vám bude oznámeno na uvedený email. 
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK  na 1.pololetí 2018-19 je ukončen.
PŘIHLÁŠKY NA 2.POLOLETÍ MŮŽETE ODESÍLAT  KDYKOLI V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU.
OBSAZENOST KURZŮ SLEDUJTE PŘED VYPLNĚNÍM A ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY !!!


INFORMACE PRO KURZY 2018-2019
Pro všechny kurzy platí, že pokud nebudou naplněny na dostatečnou kapacitu budou sloučeny nebo zrušeny – rodiče budou informováni. Plátci bankovním převodem obdrží na svoji e-mailovou adresu elektronickou fakturu před zahájením kurzu.

 

Přehled kurzů

 

VP1 – PONDĚLÍ 1. POLOLETÍ

17. 9. 2018–17. 12. 2018
15:30–16:30
počet lekcí: 13
cena: 1 300 Kč vč. DPH
věk dítěte: 5–6 let (2012–2013)
max. počet dětí: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
počet přihlášek : 20 – uzavřeno k 16.9.2018

 

VP2 – PONDĚLÍ 2. POLOLETÍ

14. 1. 2019–6. 5. 2019
15:30–16:30
počet lekcí: 15
cena: 1 500 Kč vč. DPH
věk dítěte: 5–6 let (2012–2013)
max. počet dětí: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
počet přihlášek: 7

CÍL KURZU:

Hygiena příchodu, pobytu a odchodu z bazénu – základní návyky
Seznámení s vodou a organizací výuky – sauna, WC, whirlpool
Výuka používání pomůcek, bezpečnost na hladině a pod vodou, jednoduché hry, zvládnutí základních předplaveckých prvků

Dítě je možné přihlásit jen na VP1 nebo VP2 nebo na oba kurzy současně.

Vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena.

VU1 – ÚTERÝ 1. POLOLETÍ

18. 9. 2018–8. 1. 2019
15:30–16:30
počet lekcí: 14
cena: 1 400 Kč vč. DPH
věk dítěte: 7–8 let (2010–2011)
max. počet dětí: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
počet přihlášek: 20 – uzavřeno k 16.7.2018

VU2 – ÚTERÝ 2. POLOLETÍ

15. 1. 2019–30. 4. 2019
15:30–16:30
počet lekcí: 15
cena: 1 500 Kč vč. DPH
věk dítěte: 7–8 let (2010–2011)
max. počet dětí: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
počet přihlášek: 20 – uzavřeno k 9.10.2018

CÍL KURZŮ:

Hygiena pobytu na bazéně; seznámení s organizací výuky, bezpečné používání pomůcek, jednoduché hry, výuka základ-ních plaveckých prvků a jejich zvládnutí; orientace na hladině a pod vodou, základy plavání pod vodou, zvládnutí způsobu Z, K – uplavat 25 m.

Dítě je možné přihlásit jen na VU1 nebo VU2 nebo na oba kurzy současně.

Vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena.

VS11 – STŘEDA 1. POLOLETÍ

19. 9. 2018–19. 12. 2018
15:00–16:00
počet lekcí: 14
cena: 1 400 Kč vč. DPH
věk dítěte: 9–10 let (2008–2009)
max. počet dětí: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
počet přihlášek: 20 – uzavřeno k3.9.2018

VS21 – STŘEDA 2. POLOLETÍ

16. 1. 2019–24. 4. 2019
15:00–16:00
počet lekcí: 14
cena: 1 400 Kč vč. DPH
věk dítěte: 9–10 let (2008–2009)
max. počet dětí: 20/2 dráhy
plavecká zdatnost: neplavec, začátečník
počet přihlášek: 6

CÍL KURZŮ:

Hygiena pobytu na bazéně; seznámení s organizací výuky, bezpečné používání pomůcek, jednoduché hry, výuka základních plaveckých prvků a jejich individuální zvládnutí; orientace na hladině a pod vodou, základy plavání pod vodou, zvládnutí způsobu Z, K – uplavat 50 m.

Dítě je možno přihlásit na VS11 nebo VS21 nebo oba kurzy současně.

Vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena. 

VS12 – STŘEDA 1. POLOLETÍ

19. 9. 2018–19. 12. 2018
16:00–17:00
počet lekcí: 14
cena: 1 400 Kč vč. DPH
věk dítěte: 11–15 let (2003–2007)
max. počet dětí: 10/1 dráha
plavecká zdatnost: uplave alespoň 15 m libovolným způsobem
počet přihlášek: 10 – uzavřeno k 14.8.2018

VS22 – STŘEDA 2. POLOLETÍ

16. 1. 2019–24. 4. 2019
16:00–17:00
počet lekcí: 14
cena: 1 400 Kč vč. DPH
věk dítěte: 11–15 let (2003–2007)
max. počet dětí: 10/1 dráha
plavecká zdatnost: uplave alespoň 15 m libovolným způsobem
počet přihlášek: 10 – uzavřeno k 6.9.2018

CÍL KURZŮ:

Individuální zvládnutí plavecké techniky prsa, znak, kraul, plavání a orientace pod vodou bez pomůcek – cca 10–15 m, uplavat nejméně 200 m libovolnou technikou, technika skoků a pádů do vody, základy ploutvového plavání na hladině a pod vodou; základy schnorklingu – zájemci.

Dítě je možno přihlásit na VS12 nebo VS22 nebo oba kurzy současně.

Vybavení dítěte: plav. brýle, svázané vlasy nebo plav. čepička, bez řetízků na zápěstí a krku, kontrola náušnic, základní hygiena. Pro kurzy VS12 a VS22 plavecké nebo potápěčské ploutve.

On-line přihláška