Vážení rodiče, přátelé vody,
není vždy cílem každé lidské činnosti jen finanční prosperita a honba za poklady. Každá práce se dá ocenit i jiným způsobem. Věřte mi, že když dostáváme poděkování od rodičů, babiček, strýců či tetiček, máme skutečný pocit, že naše společná práce kolektivu plavecké školy vedla možná k záchraně života nebo klidné a spokojené dovolené u vody. 

Děkujeme vám za přízeň a přejeme bezpečnou vodu.

Bohumil Molek s kolektivem učitelů Plavecké školy v Zábřehu