Informace pro ZŠ a MŠ

KALENDÁŘ KURZŮ PRO ZŠ A MŠ 2018/2019

Příloha č.2 – POKYNY PRO PEDAGOGICKÝ DOZOR 2018/2019  

 

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMŮ
Z VÝUKY ZŠ a MŠ

Informuji základní a mateřské školy, že pořizování elektronických záznamů z průběhu výuky je v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) zakázané. Výjimku tvoří elektronické záznamy, které mohou pořizovat pouze doprovázející učitelé ze ZŠ nebo MŠ, kteří k tomu mají souhlas zákonných zástupců žáků nebo dětí nebo pořizují reportážní foto pro účely prezentace příslušné školy.