Aktuality pro ZŠ a MŠ

Vážení ředitelé škol,

MŠMT vypíše a zveřejní  kolem data 10.10.2018 „VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU – PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2019 (IV. ETAPA)” na období od 1. 1. 2019–30. 6. 2019. Školy, které budou plavat v kurzu č.2 si musí žádat o dotaci odděleně (tedy 2x samostatně), a to na období do 31.12.2018 a na další období od 1.1.2019 do ukončení kurzu č.2.

Termín pro odevzdání žádostí bude zveřejně v textu Vyhlášení. Veškeré informace najdete na tomto odkazu http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podpori-skolni-plavani-i-od-zari  

FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ A DĚTÍ PŘI VÝUCE V PLAVECKÉ ŠKOLE – DOPOLEDNÍ VÝUKA
Informuji rodiče a další rodinné příslušníky, že fotografování dětí v průběhu dopolední výuky je v souladu s Ochrannou osobních údajů od 25.5.2018 zakázáno (GDPR). Vaše žáky a děti mají povoleno fotografovat pouze doprovázející učitelé ze základních a mateřských škol, kteří k této činnosti mají souhlas zákonných zástupců žáka nebo dítěte.